اخذ جایزه در سال 2013 توسط بنیان گذار شرکت شادمان مخزن آقای نورالله مشهدی زاده در کشور صربستان که این جایزه برای اولین بار در تاریخ ایران توسط یک ایرانی بدست آورده شد