امروز: پنج شنبه, 31 خرداد 1397
En | Fa

در زیر جدول ابعاد و اندازه مخازن افقی شادمان مخزن درج شده است:

کلیه ابعاد به سانتی متر.