امروز: دوشنبه, 28 اسفند 1396
En | Fa

در زیر جدول ابعاد و اندازه مخازن افقی شادمان مخزن درج شده است:

کلیه ابعاد به سانتی متر.