شرایط نصب و استفاده از مخازن پلی اتیلن افقی:

رعایت این اصول در نصب و بهره برداری از مخازن پلی اتیلن باعث افزایش طول عمر و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به مخازن میگردد.رعایت این شرایط برای تمامی مخازن پلی اتیلن الزامی میباشد و در صورت عدم رعایت آنها احتمال آسیب دیدگی مخازن وجود دارد.