در زیر تصویر و ابعاد مخزن 1000 عمودی بلند را مشاهده میکنید که در انواع بی رنگ،سه لایه و فوم دار تولید مشود: