shadmanmk-20210831-0001

مخازن تک لایه شفاف به دلیل عبور نور از دیواره مخزنجلبک میزنند. (میتوانید این نوع مخازن را رد جای تاریک قرار دهید تا از جلبک زدن آنها جلوگیری کنید) ،این نوع مخازن مناسب نگهداری طولانی مدت آب نیستند.

اما در مخازن ۲ لایه داخل مشکی، ۳ لایه،  لایه فوم دار و سوپرفوم به دلیل وجود لایه مشکی در دیواره و عدم عبور نور جلبک به وجود نمی آید. البته برای نصب مخازن باید از لوله های رابط ضد جلبک (عبور نور نداشته باشند) استفاده کنید و از درب مخازن مشکی رنگ اشتفاده شود و درب را همیشه بسته نگه دارید.

توجه داشته باشید که مخازن چند لایه شادمان دارای 81 ماه گارانتی تعویض در مقابل رشد جلبک هستند.

د جلبک درون مخزن ندارد

shadmanmk-20210907-0008

توجه داشته باشید پلی اتیلن به خودی خودباعث رشد هیچ گونه جلبکی نمیشود، و فقط مخازن شفاف در صورتی که آب مدت طولانی درآن ساکن باشد به دلیل عبور نور جلبک میزند.

پس رنگ و لایه های مخزن (در صورتی که لایه مشکی وجود داشته باشد) هیچ گونه تاثیری بر رشد جلبک درون مخزن ندارد 

shadmanmk-20210903-0001

مخازن پلی اتیلن شادمان توانایی تحمل مایعاتی تا ۶۰ درجه سانتیگراد را دارند و دمای مایعات ذخیره شده در مخزن نباید از این فراتر رود.

shadmanmk-20210903-0005

بله هواکش اطمینان در هر صورت باید نصب شود.
هواکش اطمینان بمنظور از بین بردن فشار مثبت زمانی که آب وارد مخزن میشود که اگر شناور یا پمپ آب را قطع نکند آب خارج و جلوی فشار ورود آب به مخزن را میگیرد و فشار منفی (زمانی که آب از مخزن خارج میشود هوا را جایگزین میکند) استفاده میشود.

قیمت مخازن افقی و عمودی
  • مخازن افقی به دلیل داشتن پایه ها و قسمت هایی که برای شکل گرفتن، مواد بیشتری در آن ها استفاده میشود. وزن بیشتری دارند و در نتیجه قیمت بالاتری نسبت به مخازن عمودی دارند البته این بالاتر بودن دلیل بر کیفیت یا طول عمر بیشتر نیست.
shadmanmk-20210903-0007

معمولا آب زمانی که به مدت زیادی ساکن میماند بدلیل کاهش اکسیژن دچار کاهش کیفیت میگردد و ممکن است تغییر مزه بدهد اما با توجه به اینکه در مخازن پلی اتیلن شادمان هیچ موادی که قابلیت ترکیب با آب را داشته باشد وجود ندارد هیچ گونه تغییراتی روی آب ذخیره شده ایجاد نمیگردد و تغییر مزه آب آن در مدتهای طولانی صرفا بدلیل کاهش اکسیژن و سکون آب میباشد که در هر ظرف دیگری این اتفاق رخ میدهد.