مدل ظرفیت مقدار برق مصرفی برای مخلوط کردن پودر گرانول
L 100 100 کیلو * *
L 200 200 کیلو * *
L 500 500 کیلو * *
L 1000 1000 کیلو * *

 

مدل ظرفیت مقدار برق مصرفی جهت
تک فاز سه فاز پودر گرانول
M 50 50 کیلو * * * *
M 100 100 کیلو * * * *

 

مدل ظرفیت مقدار برق مصرفی جهت
R 200 200 کیلو تک فاز سه فاز پودر گرانول
* * * *

تماس با ما

واتس آپ واحد فروش

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام ما را دنبال کنید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها